ATAA Project
ul. Tomaszowska 19
97-225 Ujazd k. Łodzi

Biuro:
Tel.: + 48 44 719 30 62
Fax: + 48 44 719 30 62
E-mail: biuro@ataaproject.com

Osoby kontaktowe:      
Dyrektor ds. Sprzedaży: inż. Paweł Adamus GSM: +48 797 126 095 E-mail: padamus@ataaproject.com
Dyrektor ds. Produkcji: inż. Medard Andryszek GSM: +48 797 403 708 E-mail: mandryszek@ataaproject.com

Wiedza ● Doświadczenie ● Profesjonalizm

ATAA Project, ul. Tomaszowska 19, 97-225 Ujazd, Polska, NIP: 773-126-61-18, REGON: 100587717

Copyrights ATAA PROJECT 2012